kolbulle.nu

   

Kolmila

En minimila i Hälsingland

Kolmilan är den gamla metoden att industriell framställning av träkol. Träkol behövdes i stora mängder till de svenska järnbruken för att omvandla järnmalmen till järn. Detta fick till följd att stora områden i de järnbrukstäta regionerna blev kalhuggna när industrialiseringen tog fart. Kol har även använts till smide, ångmaskinsbränsle och gengasbränsle.

En fullstor kolmila består av ett par hundra kubikmeter ved som staplas och täcks med granris, vitmossa och stybb (jord och sand). Man tänder milan i dess centrum och låter värmen sprida sig ut mot kanterna med starkt begränsad lufttillförsel. Detta gör att veden till största delen värms upp utan att kunna brinna och därför förkolnas.

Kolar-Anders berättar om kolmilor

Gör en egen kolmila

Gör en leksaksmila av papper

Titta på en mila (Film)